دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

همایش کشوری سرگروههای عربی به میزبانی استان گلستان و با حضور:معاونت محترم وزیر ، مسؤل گروههای آموزشی کشور ،امام جمعه ، نماینده ، مدیر کل ، اعضاء دبیرخانه ، و مدیریت آموزش و پرورش آزاد شهر در آذر ۹۸

Last updated on اکتبر 8, 2020

همایش کشوری سرگروههای عربی به میزبانی استان گلستان و با حضور:معاونت محترم وزیر ، مسؤل گروههای آموزشی کشور ،امام جمعه ، نماینده ، مدیر کل ، اعضاء دبیرخانه ، و مدیریت آموزش و پرورش آزاد شهر در آذر ۹۸

پوسته Mission News توسط Compete Themes.