دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

میلاد امام حسن عسکری(ع) مبارکباد

Image result for ‫میلاد امام حسن عسکری‬‎

امام حسن عسکری (ع) می فرمایند:

پارساترین مردم کسى است که توقف کند نزد شبهه، و عابدترین مردم کسى است که بپا دارد فرائض را،

و زاهدترین مردم کسى است که ترک کند حرام را، و از همه مردم کوشش و مشقّتش بیشتر است کسى که ترک کند

گناهان را

پوسته Mission News توسط Compete Themes.