دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی عربی دوره اول متوسطه

حماسه نه دی

میلاد امام حسن عسکری(ع) مبارکباد

امام حسن عسکری (ع) می فرمایند: پارساترین مردم کسى است که توقف کند نزد شبهه، و عابدترین مردم کسى است که بپا دارد فرائض را،…

شیوه نامه برنامه عملیاتی

شیوه نامه برنامه عملیاتی دبیرخانه عربی متوسطه اول

پوسته Mission News توسط Compete Themes.